Política de privacitat

A través d’aquest lloc web no es recullen dades de caràcter personal dels usuaris sense el seu coneixement, ni se cedeixen a tercers.

Per conèixer la nostra Política de cookies, que utilitzem per recollir informació dels usuaris, li agrairem que llegeixi l’apartat Política de cookies de la nostra pàgina web.

 

Informació bàsica sobre protecció de dades

A continuació l’informem sobre la Política de protecció de dades de GIRONINA DE TRADUCCIONS SL.

 

Qui és el Responsable del Tractament?

Les dades de caràcter personal que es puguin demanar directament a l’interessat es tractaran de manera confidencial i quedaran incorporades a l’activitat de tractament de dades corresponent, el titular de la qual és GIRONINA DE TRADUCCIONS SL.

Com obtenim les seves dades personals?

Recollim les seves dades personals en diferents ocasions:

  • Cada vegada que contacta directament amb nosaltres; per exemple, a través de l’apartat Contacte o de qualsevol altre en què ompli un qüestionari del web, o a través de les línies d’atenció telefònica als clients, per demanar informació sobre els nostres productes i serveis.
  • Quan vostè compra o contracta directament amb nosaltres un producte o servei.
  • Quan vostè participa en les nostres campanyes de màrqueting directe, per exemple acceptant l’enviament del nostre newsletter o participant en alguna promoció a través dels nostres webs per a la qual hagi d’omplir un formulari online amb les seves dades personals.

Els productes i serveis de GIRONINA DE TRADUCCIONS SL, així com les seves campanyes promocionals, estan dirigits i pensats majoritàriament per a adults. En aquest sentit, només recollirem i tractarem les seves dades personals si vostè té, almenys, 16 anys. GIRONINA DE TRADUCCIONS SL es reserva la possibilitat de dur a terme verificacions de l’edat de les persones que li faciliten dades personals. Qualsevol dada d’un menor de 16 anys serà eliminada.

Li agrairem que ens ajudi a mantenir actualitzades les seves dades personals informant-nos de qualsevol canvi en les dades de contacte o en les seves preferències.

Quina informació podem obtenir sobre vostè?

A través dels diferents serveis i canals de contacte descrits en aquesta Política de privacitat es poden demanar els següents tipus de dades sobre vostè, depenent de la seva relació amb el Responsable del Tractament:

  • Clients i usuaris: dades identificatives i de contacte: nom, adreça, números de telèfon i adreça electrònica. Dades econòmiques: número de compte bancari / número de targeta de crèdit.
  • Sol·licitants: dades identificatives i de contacte: nom, adreça, números de telèfon i adreça electrònica. Dades acadèmiques i professionals. Estudis cursats i titulacions. Dades de l’ocupació i de la Seguretat Social. Característiques personals: estat civil, data i lloc de naixement, edat, sexe, nacionalitat i percentatge de minusvalidesa.

Amb quina Finalitat tractem les seves dades personals?

Per la seva condició d’usuari del web, tractarem les dades personals que ens faciliti amb la finalitat d’atendre la consulta que ens hagi efectuat i proporcionar-li informació comercial sobre els productes i serveis de l’empresa.

Per la seva condició de subscriptor del nostre newsletter, tractarem les dades personals que ens proporcioni amb la finalitat d’enviar-li puntualment les nostres comunicacions comercials.

Per la seva condició de client, tractarem les seves dades per prestar-li el servei sol·licitat i per a la gestió administrativa i comercial de la nostra cartera de clients.

Per la seva condició de sol·licitant, les dades proporcionades seran tractades únicament per als processos de selecció de personal presents o futurs duts a terme per l’empresa.

Quina és la Legitimació per al tractament de les seves dades?

Usuaris i membres: RGPD, article 6.1.a) consentiment de l’interessat per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.

Clients: RGPD, article 6.1.b) el tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part, o per a l’aplicació, a petició d’aquest, de mesures precontractuals. RGPD, article 6.1.a) consentiment de l’interessat per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.

Sol·licitants: RGPD, article 6.1.c) el tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al Responsable del Tractament.

Per a les altres activitats de tractament que puguin no aparèixer en aquesta Política de privacitat, li preguem que es posi en contacte amb el Responsable del Tractament per demanar més informació.

Durant quant temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran durant el temps necessari per complir amb la finalitat per a la qual es recullen i per determinar les responsabilitats que es puguin derivar de l’esmentada finalitat, a més dels períodes establerts en la normativa d’arxius i documentació.

A qui comunicarem les seves dades?

Amb caràcter general, les dades personals no es comunicaran a tercers excepte obligació legal, que pot incloure les comunicacions a organitzacions directament relacionades amb el Responsable del Tractament (assessoria fiscal, laboral i comptable, entitats financeres, Agència Estatal d’Administració Tributària, empreses de formació, entitat a la qual s’encomani la gestió en matèria de riscos laborals, Institut Nacional de la Seguretat Social, Tresoreria General de la Seguretat Social, organitzacions sindicals, empreses encarregades de màrqueting i publicitat, empreses de selecció de personal, forces i cossos de seguretat de l’Estat, òrgans judicials, Ministeri Fiscal).

Encara que en les transmissions de dades a través d’Internet o des d’un web no és possible garantir una protecció absoluta contra les intrusions, ens esforcem al màxim a mantenir les mesures de protecció física, electrònica i procedimental necessàries per garantir la protecció de la seva informació d’acord amb les exigències aplicables en matèria de protecció de dades.

Totes les dades es guarden en un lloc segur (o en còpies físiques segures) de la nostra propietat o dels nostres encarregats del tractament, i per accedir-hi i utilitzar-les s’apliquen els nostres criteris i polítiques de seguretat (o altres d’equivalents dels nostres encarregats del tractament).

Fem transferències internacionals de dades?

GIRONINA DE TRADUCCIONS SL no té previst fer transferències internacionals de dades.

Com mantenim protegides les seves dades?

Per garantir la protecció i mantenir la seguretat, integritat i disponibilitat de les dades utilitzem diverses mesures de seguretat.

Encara que en les transmissions de dades a través d’Internet o des d’un web no és possible garantir una protecció absoluta contra les intrusions, tant nosaltres com els nostres encarregats del tractament dediquem els màxims esforços al manteniment de les mesures de protecció física, electrònica i procedimental necessàries per garantir la protecció de les seves dades d’acord amb les exigències legals aplicables en aquesta matèria. Entre les mesures que utilitzem s’inclouen les següents:

  • limitem l’accés a les seves dades únicament a aquelles persones que les hagin de conèixer en atenció a les tasques que duen a terme;
  • per regla general, transferim en format xifrat les dades recollides;
  • emmagatzemem les dades més sensibles (com les dades bancàries) només en format xifrat;
  • instal·lem sistemes de protecció perimetral de les infraestructures informàtiques (tallafocs) per impedir accessos no autoritzats, per exemple de hackers, i
  • monitorem habitualment els accessos als sistemes informàtics per detectar i aturar qualsevol ús indegut de les dades de caràcter personal.

En aquells casos en què li hàgim facilitat (o vostè hagi triat) una contrasenya que li permeti accedir a determinades parts de les nostres webs o de qualsevol altre portal, aplicació o servei sota el nostre control, vostè és responsable de mantenir-la en secret i de complir tots els altres procediments de seguretat que li notifiquem. No pot compartir la seva contrasenya amb ningú.

Quins Drets poden exercir els interessats?

Qualsevol persona té dret a obtenir la confirmació dels tractaments que de les seves dades du a terme GIRONINA DE TRADUCCIONS SL.

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat de les seves dades, de limitació i oposició al seu tractament, així com de no ser objecte de decisions basades únicament en el tractament automatitzat de les seves dades i de retirar el consentiment prestat, davant de GIRONINA DE TRADUCCIONS SL, B17471764, c/ Oriol Martorell, 40, 1r 1a · 17003 GIRONA (GIRONA), o bé adreçant un correu electrònic a link@traduccionslink.com, indicant en l’assumpte “Protecció de dades”.

A més, pot dirigir-se a l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent per obtenir informació addicional o presentar una reclamació.

LINK Link Multilingüe SL
Telèfon: +34 972 221 721 / 699 725 966
e-mail: link@traduccionslink.com / traduccionslink@gmail.com / link@linkmultilingue
iglesiesassociats
LINK Link Multilingüe SL

Telèfon: +34 972 221 721 / 699 725 966
e-mail: link@traduccionslink.com
traduccionslink@gmail.com

link@linkmultilingue