Política de privacitat de xarxes socials

De conformitat amb el Reglament europeu de protecció de dades 2016/679, de 27 d’abril, i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic (LSSICE), l’empresa GIRONINA DE TRADUCCIONS SL, amb CIF B17471764 i adreça a c/ Oriol Martorell, 40, 1r 1a · 17003 GIRONA (GIRONA), per tal de donar compliment a les obligacions que s’hi estableixen:

Informa que el domini web www.traduccionslink.com utilitza les xarxes socials Facebook, Instagram i LinkedIn amb la finalitat principal de fer publicitat.

Informa que les dades que s’obtinguin com a conseqüència de l’ús de les xarxes socials des del compte de l’usuari als comptes esmentats anteriorment, titularitat de GIRONINA DE TRADUCCIONS SL, passaran a formar part dels arxius i fitxers de dades emmagatzemades i que la seva transmissió constituirà l’empresa esmentada com a Responsable del Tractament, sense perjudici que s’informi de manera expressa sobre un tractament concret de dades sotmès a altres condicions.

L’usuari disposa d’un perfil a la mateixa xarxa social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per GIRONINA DE TRADUCCIONS SL, mostrant, d’aquesta manera, interès per la informació que es publiqui a la xarxa social. En unir-se a la pàgina de GIRONINA DE TRADUCCIONS SL, facilita el consentiment per al tractament de les dades personals contingudes al perfil.

GIRONINA DE TRADUCCIONS SL garanteix la protecció de les dades d’acord amb les disposicions prescrites en la legislació aplicable. Amb aquesta finalitat, adopta les mesures legals, tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i el robatori de les dades personals facilitades, prenent en consideració l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades obtingudes, els riscos als quals s’està exposat així com el potencial greuge o lesió als drets i llibertats que es pogués ocasionar als interessats. En conseqüència, es dona compliment al deure de respecte a la privacitat dels usuaris i al secret i seguretat de les dades personals.

Les dades s’utilitzaran exclusivament amb la finalitat per a la qual s’hagin recopilat i només s’obtindran les que siguin adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la consecució de la finalitat perseguida.

La base legítima per al tractament de les dades personals es fonamenta en el consentiment atorgat per l’interessat en unir-se a la pàgina de GIRONINA DE TRADUCCIONS SL.

El consentiment exprés, lliure i voluntari relatiu al tractament de les dades de l’usuari s’estén explícitament a les dades personals publicades al seu perfil. L’usuari pot accedir en qualsevol moment a les polítiques de privacitat de la mateixa xarxa social, que li ofereix la possibilitat de configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat. GIRONINA DE TRADUCCIONS SL està facultada per accedir i tractar la informació pública de l’usuari, amb interès especial, del nom de contacte.

L’usuari pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació a través de l’adreça anteriorment indicada. Així mateix, l’usuari ha de ser coneixedor de les peculiaritats de les xarxes socials i de les limitacions de GIRONINA DE TRADUCCIONS SL en relació amb l’aplicació dels drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació. Si l’usuari té algun dubte sobre aquesta qüestió, pot consultar les particularitats de cada xarxa social en les clàusules legals d’aquesta.

L’usuari es fa responsable de tot el contingut publicat en els perfils de xarxes socials titularitat de GIRONINA DE TRADUCCIONS SL. L’usuari és l’únic responsable de les publicacions que faci i estan prohibides les publicacions el contingut de les quals no s’ajusti a la legalitat vigent.

Les dades personals proporcionades a GIRONINA DE TRADUCCIONS SL es conservaran fins que l’interessat en sol·liciti la supressió o rectificació, s’oposi al seu tractament o retiri el consentiment atorgat i, en tot cas, durant el període legalment establert.

No obstant això, i sense perjudici del que s’acaba d’exposar, les dades seran conservades, degudament restringides, a la disposició exclusiva dels jutges i tribunals, el Ministeri Fiscal o les administracions públiques competents, en particular l’AEPD o l’organisme autonòmic amb competències similars.

A continuació es faciliten els enllaços a la Política de privacitat de les nostres xarxes socials:

Facebook: https://es-es.facebook.com/privacy/explanation

Instagram: https://www.instagram.com/accounts/login/?next=/legal/terms/

LinkedIn: https://es.linkedin.com/

 

LINK Link Multilingüe SL
Telèfon: +34 972 221 721 / 699 725 966
e-mail: link@traduccionslink.com / traduccionslink@gmail.com / link@linkmultilingue
iglesiesassociats
LINK Link Multilingüe SL

Telèfon: +34 972 221 721 / 699 725 966
e-mail: link@traduccionslink.com
traduccionslink@gmail.com

link@linkmultilingue